Avís legal . Compliment LSSICE

Titular del web: STADIA Informaciķ Geogrāfica, SL
NIF B-63391890
Adreça: C. Manuel de Cabanyes, 15, bxs.
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Telèfon: 938143578
Correu electrònic: stadia@stadia.cat

Protecció de dades personals
En compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades recollides en el formulari de contacte d'aquest lloc web (www.stadia.cat) són tractades amb el màxim de confidencialitat. Seran utilitzades únicament per a respondre a les peticions d'informació o per a elaborar els pressupostos que es puguin sol.licitar. No seran enregistrades en cap fitxer ni cedides a tercers sense el consentiment dels interessats.

Propietat Intel•lectual sobre els continguts
Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina , amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, sobre els textos, imatges, marques, logotips o altres elements, així com la seva estructura, disseny i codi font, sense l'autorització expressa dels seus titulars. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol procediment.

Legislació aplicable i jurisdicció competent
Les presents condicions d'ús resten subjectes al que estableixin les lleis espanyoles i per qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, les parts es sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona.