www.stadia.cat  
     ::: El grup
 
 
  : Les empreses
  : L'equip
  : Les eines
 
     
     ::: Serveis
 
 
  : Topografia
  : SIG
  : Cartografia
 
     
     ::: Treballs realitzats
 
     
     ::: Contacte
 
     
     ::: Pressupost
 
   
:::
Serveis : Cartografia
Serveis cartogràfics

Com a evolució lògica de les aplicacions SIG, grup STADIA pot oferir tot tipus de serveis dintre de l'àmbit de la cartografia.

Poden ser-ne alguns exemples, però no els únics, els següents:

 • Cartografia temàtica
  Mapes d'usos del sòl, de varietats vegetals, d'instal·lacions turístiques, etc.

 • Aplicacions a mida per a gestió d'informació vinculada al territori
  • Bases de dades agrícoles detallades parcel·la a parcel·la
  • Gestió parcel·lària a urbanitzacions, càmpings o polígons industrials
  • Parcs naturals
  • Explotacions a cel obert
  • Abocadors

 • Ortofotomapes
pàgines
següent
e-mail
  C. Manuel de Cabanyes, 15, bxs  l  08800 Vilanova i la Geltrú  l  Barcelona  l   Tel 93 814 35 78  l    l  stadia@stadia.cat
ll  Avís legal