www.stadia.cat  
     ::: El grup
 
 
  : Les empreses
  : L'equip
  : Les eines
 
     
     ::: Serveis
 
 
  : Topografia
  : SIG
  : Cartografia
 
     
     ::: Treballs realitzats
 
     
     ::: Contacte
 
     
     ::: Pressupost
 
   
:::
Serveis : SIG
  sistemes d'informació geogràfica

Cartografia a escala 1:5000 resultat de la restitució d'una fotografia aèria a color escala 1:3500.  

Aquesta precisió permet la representació exacta de tots els elements rellevants per a la gestió municipal, com per exemple el traçat de serveis aeris i soterrats.

  Per exemple, els pous de clavegueram se situen tant en planta com en alçat amb precisió centimètrica.

El bolcat de les dades cadastrals sobre una cartografia d'aquesta precisió permet evitar i clarificar tot tipus de conflictes.

L'elaboració de la corresponent cèdula és tan sezilla com localitzar la parcel·la i seleccionar-la amb el ratolí. La posició i l'escala són definibles per part de l'usuari.

  De forma molt similar podrem generar la fitxa d'afectacions, de qualificació, d'alineacions, etc.

El tècnic municipal té al seu abast tota la informació de l'impacte que les diferents actuacions puguin tenir amb tot detall.  

L'actualització anual de totes les dades cartogràfiques, cadastrals i de planejament està contemplada dintre del contracte de manteniment.
anterior
pàgines
e-mail
  C. Manuel de Cabanyes, 15, bxs  l  08800 Vilanova i la Geltrú  l  Barcelona  l  Tel 93 814 35 78  l    l  stadia@stadia.cat
ll  Avís legal