www.stadia.cat  
     ::: El grup
 
 
  : Les empreses
  : L'equip
  : Les eines
 
     
     ::: Serveis
 
 
  : Topografia
  : SIG
  : Cartografia
 
     
     ::: Treballs realitzats
 
     
     ::: Contacte
 
     
     ::: Pressupost
 
   
:::
Serveis : Topografia
  Serveis topogràfics

 • Aixecaments topogràfics i anivellaments
 • Replantejament i control geomètric d'obra i urbanització, càlculs de moviments de terres
 • Reparcel·lacions, delimitacions i afitaments, càlculs de superfície
 • Sistema claus en mà de localitzador GPS de límits de parcel·les (detall)

 •   Certificacions, visats i peritatges

  Els nostres col·legiats poden certificar o visar qualsevol dels serveis anteriors amb finalitats legals o administratives.

  El Sr. Joan B. Domènech és Perit Judicial i pertany a l'Associació Catalana de Perits Judicials.

  Tramitacions Cadastrals de rústica i urbana

  Us oferim la possibilitat de realitzar a través del nostre gabinet tot tipus de tramitacions cadastrals tant rústiques com urbanes que, gràcies al conveni signat amb la Dirección General del Catastro, podem realitzar actuant com a agents cadastrals assegurant un temps màxim de resolució de 6 mesos.

  Aquests tràmits inclouen no només els treballs de topografia, sinó també la gestió administrativa associada. Així, per tant, podem obtenir les dades d'accés restringit dels titulars de les propietats adjacents, convocar-los a l'aixecament de les actes de deslinde contradictorio en el cas que sigui necessari i presentar i tramitar el cartipàs complet davant de la Gerència del Cadastre Provincial corresponent iniciant l'anomenat "Expediente de Subsanación de Discrepancias" el qual ha de tenir resposta en un termini no superior als 6 mesos abans esmentats.
  pàgines
  següent
  e-mail
    C. Manuel de Cabanyes, 15, bxs  l  08800 Vilanova i la Geltrú  l  Barcelona  l  Tel 93 814 35 78  l    l  stadia@stadia.cat
  ll  Avís legal