www.stadia.cat  
     ::: El grup
 
 
  : Les empreses
  : L'equip
  : Les eines
 
     
     ::: Serveis
 
 
  : Topografia
  : SIG
  : Cartografia
 
     
     ::: Treballs realitzats
 
     
     ::: Contacte
 
     
     ::: Pressupost
 
   
     
   
:::
Recollida de dades
Dades del client i/o contacte

  CLIENT     CONTACTE
Nom:  
Telèfon:  
Adreça:  
Codi i població:  
E-mail:  

Tipus de treball

 Delimitació
Mesura només del perímetre per saber les dimensions dels límits i la superfície total.
S'utilitza, entre altres propòsits per saber la superficie exacta en el moment de la compra-venda, per inscripcions o regularitzacions registrals o cadastrals, etc.
 
Aixecament topogràfic
Mesura de tot el terreny per obtenir els punts que el defineixen i situar els elements (habitatges, construccions, arbres, etc.) necessaris. Inclou la delimitació. El plànol que s'obté representa el relleu amb corbes de nivell cada mig metre. S'utilitza, entre altres propòsits, per al desenvolupament de projectes de construcció.
 
 Afitament  Assistència a obra  Replantejament  Cubicació

On és?

Municipi:
Urbanització / Sector / Polígon / Illa: 
Carrer:   Núm:    Parcel·la:  

Com és?

 Urbà            Rústic         Superfície:    m 2
 
Forma del perímetre:  
senzill 4 o 5 costats
mig 4 o 5 costats amb entrants i sortints o parts corbes
complicat molts costats o molts entrants i sortints i parts corbes
Definició del perímetre:  
ben definit està tancat o hi ha marques o fites
algunes indefinicions algun dels costats no queda clar i s'haurà de deduir
indefinit el perímetre no està clar i s'haurà de deduir per altres mitjans
Visibilitat:  
diàfana no hi ha obstacles
amb obstacles hi ha alguns arbres clars
difícil abundància d'arbres o parcel·la construïda
Orografia:
llisa terreny pla o lleugerament inclinat de forma contínua
abancalada terreny amb diversos nivells separats per marges o talussos
abrupta terreny amb forts pendents o amb dificultats d'accés

Comentaris
e-mail
  C. Manuel de Cabanyes, 15, bxs  l  08800 Vilanova i la Geltrú  l  Barcelona  l  Tel 93 814 35 78  l    l  stadia@stadia.cat
ll  Avís legal